تبلیغات
انقلاب وامام خامنه ای - معاد درصحائف مقدس-مسیحیت(نصاری)

انقلاب وامام خامنه ای

آنچه از كتاب مقدس و كتبی كه درباره مسیحیت (نصاری)نوشته شده به دست می آید این است كه همه مسیحیان معتقد به رستاخیز هستند و اعتقاد به رستاخیز را از اصول دین می دانند

 در انـجـیـلهـاى چهارگانه ،(متی،مرقس،یوحنا،،لوقا) با صراحت تمام و به تعبیرهاى گوناگون ، از قیامت و آخرت سخن بـه مـیان آمده است وپیرامون آن مطالبى مطرح شده است . ولى تكرار و توجه به زندگى پس ازمـرگ ، درهـمـه آنـهـا یـكسان نیست . انجیل متّى از بقیه گویاترو رساتر است و در بیشتر بابهایش ، از آخرت و قیامت ، سخن گفته است و بدان اهمیت بیشترى داده است .

عـیـسـى بـدو گـفـت : بـرادر تـو خـواهد برخاست . مرتا به وى گفت : مى دانم كه روز قیامت ، روزبازپسین خواهد برخاست . عیسى بدو گفت : ... هركه به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر كه زنده بود و به من ایمان آورد تا ابد نخواهد مرد .1

به جرأت میتوان گفت یكی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین دغدغه همه ادیان مسأله معاد بوده است. همه ادیان به اینكه عالم دیگری ماورای عالم دنیا وطبیعت وجود دارد معتقدند و این مسأله از جمله مسائلی است كه فطرت هر انسانی به آن اذعان می‌كند

مساله معادو حیات پس ازمرگ بطور واضح درانجیلهای نصرانیان بهچشم می خورد.از جمله درانجیل متی که از قدیمی ترین انجیلهاست چنین امده است :«هنگامیکه فرزند ادم در برابر پدر با ملائکه اوقرار میگیرد دران هنگام به هرکس به اندازه علم او جزا داده میشود ...ان ساعت خواهد امد  پس همه کسانیکه درقبرهاهستند ندای انرا شنیده وهمه ازقبرها خارج میشوند پس کسیکه عمل نیکی انجام داده باشد بسوی قیامت حیات میرود وکسیکه عمل بدانجام داده باشد بسوی قیامت جزا میرود

مقصود ازقیامت حیات،ظاهرا همان زندگی همان زند گی درنعمتهای الهی است که پادش صالحین است.ومقصوداز قیامت جزا، همان مجزات عاصیان وگنه کاران است که مطابق عدل الهی است بنابراین از انچه درصحف وکتابهای اقوام گذشته بوده است چنین بر می اید که مساله معاد وحیات پس ازمرگ فراتراز قومیت است.جنس لغت وخصوصیات جغرافیایی عقیده ای عمومی وکامل درطو ل تاریخ بشربوده است. 2

لیكن نكته ای كه لازم به یادآوریست، اینستکه ،كه گرچه علمای مسیحی و اناجیل تصریح به جسمانی بودن معاد دارند ولی درباره لذات و آلام می گویند در قیامت لذت و درد روحانی است كه این خود یكی از موارد تناقض در عقابه مسیحیت است،که درجای خود محل بحث است . 3

مسئله دیگری كه نباید از آن غفلت كرد مسئله رستاخیز حضرت مسیح در بین نصاری است كه قائلند مسیح  بعد از مرگ زنده شده و این رستاخیز جسمانی بوده است؛ كه بر این مطلب در موارد متعددی از اناجیل تصریح شده است كه این مسئله رستاخیز مسیح نباید با مسئله معاد خلط شود(همان)ونیز معتقدند به ایینکه مسیح بعد از مدت ططولانی ظهور کرده وهزار سال حکومت میکند سپس قیامت را بپا کرده عدهای را به بهشت وعدهای را روان جهنم میکند .4

1-   1-  انجیل یوحنا با ب 11

2-برگرفته شده از کتاب معاد روز رستاخیز ایت الله نظری منفرد

3-انجیل یوحنا 1/23، مرقس 15/45، مثی 28/9، لوقا 24/34 و یوحنا 20/25 و ...

     4 - برگرفته شده از کتاب افتخارادیان محد صادق فخرالاسلام


نوشته شده در پنجشنبه 28 دی 1391ساعت 08:07 ب.ظ توسط احمد محمدی| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin