تبلیغات
انقلاب وامام خامنه ای - معاد درصحائف مقدس-دین یهود

انقلاب وامام خامنه ای

معاد چیست ؟ وچه  اهمیتی درزندگی انسان ها دارد ؟ 

                                                           معاد درصحائف مقدس

دربحثهای  گذشته به این نکته اشاره شد که دین وبطور کلی حیات وزندگی انسان بدون اعتقاد معاد وایمان به عالم اخرت بی مفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               عبث وبیهوده خواهد بود زیراایمان به معاد ادمی را به زندگی امیدوار واو را به انجام تکالیف وفرامین الهی ملزم میکند .اوبه شوق برخورداری از نعمتهای اخروی وهراس ازعذاب وعقوبت پروردگار ازنافرمانی وعصیان وسرپیچی ازدستورات الهی چشم  میپوشد.ایمان به معاد درحقیقت ضامن اجرائی خودسازی وتحصیل کمالات نفسانی واجتناب ازبدیها وزشتیها است.

بنابراین دعوت انبیاء به توحید وپرستش خدای یگانه بدون دعوت به معاد نبوده است زیرا دعوت به توحید بدون دعوت به معاد فلسفه وهدف بعثت انبیاءورسل رامحقق نمیکند.قران کریم انبیاء رامبشر ومنذر معرفی کرده است این بشارت و انذارتنها مربوط به  به نعمتها وعقوبتهای دنیوی نیست بلکه مصداق بارز ان همان بشارت به بهشت ونعمتهای ان وانذار ازاتش وعذاب الهی است.

                                      معاد درتورات

درتورات همانند صحف گذشته مسئله معاد پس ازدعوت به توحید وپرستش خدای یگانه ذکرمیشود اگرچه درتورات کنونی به گفته برخی مسئله معاد به طور واضح وروشن ذکر نشده است.این به سبب انست که تورات واقعی اکنون در اختیار نیست بلکه تورات  موجوددستخوش تحریف شده است.بنابراین اگرچه تورات همانگونه که گفته شد به طور واضح مسا له معاد وعالم اخرت به چشم نمی خورد لیکن دراظهارات  سه پیامبر  غظیم القدر بنی اسرائیل یعنی اشعیا وصاموئیل وداود(سلام الله علی نبیناواله وعلیهم السلام)با صراحت مساله قیامت

     معاد درتورات

درتورات همانند صحف گذشته مسئله معاد پس ازدعوت به توحید وپرستش خدای یگانه ذکرمیشود اگرچه درتورات کنونی به گفته برخی مسئله معاد به طور واضح وروشن ذکر نشده است.این به سبب انست که تورات واقعی اکنون در اختیار نیست بلکه تورات  موجوددستخوش تحریف شده است.بنابراین اگرچه تورات همانگونه که گفته شد به طور واضح مسا له معاد وعالم اخرت به چشم نمی خورد لیکن دراظهارات  سه پیامبر  غظیم القدر بنی اسرائیل یعنی اشعیا وصاموئیل وداود(سلام الله علی نبیناواله وعلیهم السلام)با صراحت مساله قیامت وحیات پس ازمرگ رامشاهده میکنیم .البته درصحف موسی که ظاهرا همان تورات است مساله معاد وعالم اخرت وجود داشته است .1

 دو تن از محققان گرانقدرکه در این زمینه به جستجو پرداخته اند( جناب دکتر مشکور در کتاب خلاصه ادیان و جناب  توفیقی در کتاب آشنایی با ادیان بزرگ ) تصریح می کنند که در تورات و بلکه در کلّ عهد عتیق یهودیان اشاره روشنی به آخرت و روز جزا وجود ندارند ؛ و تعبیر آخرت که در چند جای عهد عتیق آمده است دلالتی بر معاد پس از مرگ ندارد بلکه به معنای عاقبت دنیوی اعمال است . این دو محقق همچنین متذکر شده اند که اعتقادبه معاد در قوم یهود اعتقادی وارداتی است ؛ و یهودیان این عقیده را پس از آزادیشان از اسارت بابل به دست کورش ، از زرتشتیان فرا گرفته اند. 2

امّا در کتاب تلمود که از کتب مذهبی یهود است از معاد بسیار سخن گفته شده است. کتاب تلمود در واقع تفسیر و تأویل تورات است و توسط دانشمندان یهودی در طول تاریخی طولانی جمع آوری شده است ؛ و پیدایش آن بنا به برخی اقوال نزدیک به هزار سال بعد از حضرت موسی (ع) بوده است ؛ و بنا به برخی اقوال دیگر پیدایش آن بعد از حضرت عیسی بوده است . این کتاب مورد قبول فرقه فریسیان است ولی فرقه صدوقیان که الان منقرض شده است آن را قبول نداشتند. در این کتاب معاد جزء اصول دین یهودیان معرفی شده و انکار آن گناهی بزرگ شمرده شده است. در تلمود چنین آمده است: «کسی که به رستاخیز مردگان معتقد نباشد و آن را انکار کند از رستاخیز سهمی نخواهد داشت »3

                                                                                                                  1-بر گرفته ا ز کتاب معا د و روز رستا خیز ایت الله نظر ی منفرد

                                                                                                             2-خلاصه ادیان ص134-142واشنائی با اریان بزرگ ص     110                                                                                                   

                                                                                                         3- گنجینه ای از تلمود ص362  


نوشته شده در جمعه 8 دی 1391ساعت 10:43 ق.ظ توسط احمد محمدی| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin